Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Annulering

1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. De ondernemer doet u hiervan een bevestiging toekomen. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling:

vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang 50% lesgeld van de cursus of workshop te betalen door de cursist
14 dagen of korter voor aanvang 100% lesgeld van de cursus of workshop te betalen door de cursist
Tussentijdse beëindiging cursus 100% lesgeld te betalen door de cursist
Tussentijdse beëindiging workshop 100% lesgeld te betalen door de cursist

 

2. Annulering voordat het contact onderwijs is begonnen of tussentijdse beëindiging, geschiedt elektronisch of schriftelijk;
a) annulering voor aanvang geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;
b) bij annulering tot 14 weken voor aanvang bent u de administratiekosten verschuldigd van een bedrag van € 25,-.
c) bij latere annulering bent u de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
3. Bij afstandsonderwijs (online) is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, annulering mogelijk doch u blijft verplicht om de overeengekomen prijs volledig te voldoen. Zie bij 1.
4. Als een cursus uit meerdere, separaat te boeken, onderdelen bestaat, kan elk deel apart geannuleerd of verplaatst worden. Bij annulering van een of meerdere onderdelen van een samengesteld traject (opleiding) valt dat geannuleerde onderdeel net als een andere separate opleiding qua annuleringskosten onder de algemene voorwaarden en vervalt de eventuele combinatie-korting.
5. Als er sprake is van een locatie met een arrangement (drinken / lunch) heeft Heal & Care het recht om bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang de daadwerkelijke arrangementskosten in rekening te brengen als dit bij het betreffende zaalverhuur bedrijf of conferentieoord niet meer geannuleerd kan worden.
6. Indien een cursus om redenen zoals onvoldoende aanmeldingen, een leraar niet beschikbaar is of anders bijv. door ziekte, wordt de startdatum doorgeschoven. Daarbij worden de verdere geplande lesdata behouden en komen er aan het eind data bij. Daarbij geldt nog steeds dat de cursist verplicht is het cursusgeld volledig te voldoen.