Beroepscode CAT

Een CAT-therapeut belooft te
handelen naar deze beroepscode.
Een CAT-therapeut handelt altijd naar het welzijn van de
cliënt. In geen enkel geval worden behandelingen gegeven,
producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de
intentie de cliënt schade te berokkenen op wat voor manier
dan ook.
Een CAT-therapeut is zich bewust van een relatie tussen de
alternatieve therapeut en de cliënt en honoreert en
respecteert deze altijd.
In geen enkel geval worden behandelingen gegeven,
producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in
strijd zijn met de Nederlandse wet.
Indien een CAT-therapeut constateert dat de cliënt een niet gediagnosticeerde aandoening heeft, raadt de CAT-therapeut.
de cliënt aan een bezoek te brengen aan een reguliere arts
Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een CAT-therapeut wordt door de alternatieve therapeut als vertrouwelijk behandeld
Een CAT-therapeut respecteert het Collectief Alternatieve
Therapeuten.